Na predstojećoj redovnoj sednici Skupštine advokatske komore Beograda, koja se spletom nesrećnih kvorumskih okolnosti održava u izrazito napetoj predizbornoj atmosferi u celom društvu, advokati Beograda treba da govore samo o jednoj jedinoj temi – o pravu na ljudsko dostojanstvo i njegovom tihom ali istrajnom odumiranju.

Advokatura Beograda treba da ustane i otvoreno upozori da u našem društvu (ipak) nisu svi ljudi jednaki u pravima, da zakoni nisu primenjivi jednako ili, pak, nisu primenjivi nikako, da ne postoji pravednost u političkim procesima, da nema socijalne i ekonomske pravde, niti slobode mišljenja i izražavanja. Treba odlučno da ukaže da živimo u društvu u kome je koruptivna praksa uobičajena u toj meri da postaje kolektivno prihvaćena i u kome deluje da caruje zloupotreba moći, položaja i poverenja. U podeljenom društvu teškog oblika klijentelizma, u kome politička elita udobno i neometano uživa na kolektivnim resursima. Advokatura Beograda treba na sopstvenoj Skupštini sa tugom da konstatuje da ne živimo u pravednom, moralnom, istinoljubivom i slobodnom društvu.

Advokati Beograda treba da ustanu protiv proračunatih medijskih negativnih izveštavanja o advokatima i advokaturi, i da stanu u odbranu svog profesionalnog i esnafskog ugleda, neopravdano oklevetanog. Treba nepokolebljivo da stanu i u zaštitu svojih kolega iz pravosuđa i pravne struke i nauke, i da odbrane njihovo Ustavom zajemčeno pravo na slobodno delovanje i slobodno iznošenje ideja i informacija. Treba da objasne celokupnoj javnosti, kao i moćnim političkim ili interesnim entitetima, da niko ne sme da trpi organizovane javne napade, neskrivene verbalne pritiske i javne poruge zbog korišćenja svog neotuđivog ljudskog prava, kao i da, iz istih razloga, ničija profesionalna egzistencija ne sme da bude ugrožena. Advokatura Beograda, pored navedenog, treba da kolegijalno podrži i podstakne i sve neodlučne, oprezne, povučene, suzbijene, distancirane ili nezainteresovane kolege sudije, javne tužioce, notare i ostale poslenike pravosuđa na slobodan, samostalan i nezavistan rad i javni život.

Advokatura Beograda treba da se usprotivi rastućim manipulativnim trendovima, koji prete da ugroze sve demokratske (uključujući i sudske) procese, kao što su organizovana širenja lažnih ili prilagođenih vesti u medijima i na društvenim mrežama, upotreba metoda kreiranja netačnog utiska o određenom pitanju, i ciljani angažmani lažnih profila na društvenim mrežama. Treba da objasni naciji da nijedan pojedinac ne zaslužuje da bude ničiji ljudski bot jer postoji mnoštvo legalnih, legitimnih, dostojanstvenih i časnih načina za političku ili stranačku borbu i uspešne rezultate. Treba da ukaže novinarima da poštovanje etičkih standarda profesionalnog postupanja nije diskreciono pravo svakog pojedinačnog novinara već dužnost čitavog novinarskog esnafa, koji je ključni činilac u održavanju demokratskog društva. Advokati Beograda treba da podrže novinare u objektivnom i istinitom izveštavanju a da osude novinarsku cenzuru, autocenzuru ili ogoljenu službu vlastima ili političkim strankama.

Advokati Beograda, članovi najvišeg organa Advokatske komore Beograda, na predstojećoj sednici Skupštine treba da zanemare sva druga uobičajena razmatranja i smatranja jer su, čini se, do daljnjeg jedni od retkih u ovom napaćenom društvu koji imaju kolektivnu esnafsku privilegiju slobodnog govora. Trenutak je da je iskoriste u interesu građana, zakonitosti i pravde jer, u suprotnom, ubrzo može doći čas kada će bez te slobode i advokati ostati.

Advokat Nevena Fürst, Beograd
23.11.2023.

Ostavite odgovor:

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *