PROTEST I ZAHTEVI ADVOKATA

Poštovane koleginice i kolege, Na viber-zajednici “Advokatura Srbije” je pokrenuta inicijativa koja treba da donese energiju promena u našem pristupu zaštite advokature i gradjana, kao i donošenju, izmeni i povlačenju iz procedure štetnih zakona, vraćanju statusa Advokatskom punomoćju (koje se traži da bude overeno kod JB), pristupu ZOA i njegovim izmenama, Advokatskoj tarifi koja treba…

Šta je advokat bez imena

Uvod Očuvanje i poboljšanje položaja advokature i advokata u večito „tranzicionom“ domaćem pravosuđu je ključno pitanje za razvoj demokratskog društva i unapređenje vladavine prava. S tim u vezi, a bez obzira kako to eventualno izgledalo laičkoj javnosti često neopravdano kivnoj na advokate, – bez jake, slobodne i nezavisne advokature nema ni jakog, slobodnog i nezavisnog…

Snažni zagrljaj (ne)obavezne medijacije – Javna rasprava o nacrtu Strateškog dokumenta za unapređenje medijacije u Srbiji

Položaj medijacije i stranaka Medijacija u Srbiji jednostavno nije zaživela i ovom činjeničnom konstatacijom bi mogla da se počne i završi svaka analiza o tom metodu alternativnog rešavanja sporova. Naime, i pored sveobuhvatnog uloženog truda od strane domaćeg sistema (počevši od 2005. godine kada je prvi put usvojen Zakon o posredovanju – medijaciji), takav vid…