Pravo na normalan život

Normalan život podrazumeva tipičnu, prosečnu svakodnevicu, koja je u skladu sa uobičajenim društvenopravnim standardom. Navedeni standard se, pre svega, odnosi na faktičku mogućnost svakog čoveka da u punoj meri i obimu uživa sva zajemčena ljudska prava i slobode, kao i na postojanje društvenog poretka u kome ta prava i slobode mogu da budu ostvarena. Živeti…

Beograd i Srbija su zauvek promenjeni zbog nenadoknadivog gubitka a brutalni zločinački pucnji u nedužne su trajno ranili duše svih stanovnika. Na osnovu svojih pravnih i etičkih obaveza, na osnovu svojih profesionalnih odgovornosti, na osnovu časti, poštenja i lične i profesionalne hrabrosti, u interesu građana, društva i struke, a radi zaštite i očuvanja najviših pravnih…

Misliti plavo

„Moj bog ima plave oči, Moj bog je protiv kraljeva noći. Da letim, ko drugi tražim pravo, Sklopiću ruke i misliti plavo.“* I Nakon neuspešne redovne sednice Skupštine advokatske komore Beograda, koja je krajem prethodne godine neslavno propala zbog drastičnog nedostatka kvoruma, advokate Beograda sredinom tekućeg meseca čeka novi pokušaj rada najvišeg organa Komore Beograda.…

Pravo građana na medijsko neuznemiravanje

Naivno bi bilo, a čini se i besmisleno, ukoliko bi se bilo koja (makar i blogovska) analiza o medijskom izveštavanju u Srbiji naslanjala na (osnovnu) odredbu Zakona o javnom informisanju i medijima koja glasi da „svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su…

Kilogram bandera, pola kile pravne nesigurnosti i jednu privremenu meru, molim!

Viši sud u Beogradu je, poslednjeg dana prethodne godine, u parnici tužioca člana Advokatske komore Beograd protiv tužene Advokatske komore Beograd, usvojio predlog tužioca za određivanje privremene mere, te do pravosnažnog okončanja postupka po tužbi obustavio od izvršenja odluku Skupštine Advokatske komore Beograda, kojom odlukom je krajem decembra prethodne godine obustavljen rad advokata sa teritorije…