Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obeležava na današnji dan (10. decembar), prikladno je ovim putem istaći sve one mnogobrojne razloge zbog kojih svi mi, na ovim prostorima, imamo razloga da slavimo, ponosni na sva višedecenijska dostignuća iz predmetne oblasti!

Naime, nakon postizanja zadovoljavajućeg stepena političkog, ekonomskog, intelektualnog, duhovnog i kulturološkog razvoja – malo je toga ostalo u ovdašnjem blagostanju o čemu bi posebno trebalo povesti računa.

S tim u vezi, opšta je saglasnost u društvu da su i sva Međunarodnim konvencijama proklamovana i Ustavom zajemčena ljudska prava, neposrednom primenom i realno ostvarena u svom punom značenju, obimu i dometu.

U tom smislu, svaki zakon, podzakonski akt, opšti akt lokalne samouprave, kolektivni ugovor i bilo koji ostali opšti akt, je u potpunoj saglasnosti sa Ustavom i opšte prihvaćenim pravilima Međunarodnog prava.

S obzirom da su pred Ustavom i zakonom i faktički svi jednaki – svaki građanin jednako uživa sva prava, uključujući i ravnomernu socijalnu zaštitu, pristupačnu zdravstvenu negu, kao i jednaku mogućnost zapošljavanja.

Takođe, svaki građanin ima pravo na ekonomski izdrživu sudsku zaštitu, u razumnom roku, imajući u vidu činjenicu da su sudske takse male, suđenja brza i efikasna a izvršenja besplatna i pravična.

Neophodno je ovde ukazati i da se, u celokupnom pravnom poretku, poseban akcenat stavlja na načela humanosti, slobodnog razvoja ličnosti i ravnopravnosti, kao osnovnih elemenata ljudskog dostojanstva, koje dostojanstvo je neprikosnovena kategorija.

Zbog toga se donose samo milosrdni i pravični zakoni, oslobođeni suvišnih restrikcija i nameta, pravno i životno ispravni, jasni, precizni i međusobno usaglašeni.

Imajući u vidu da smo svi „rođeni jednaki u dostojanstvu i pravima i obdareni razumom i svešću“, ističu se, kao uspešni, sistemski napori u procesima tumačenja zakona i sveobuhvatne primene zakona, da bi se to što je čoveku urođeno očuvalo i dodatno nadogradilo.

U vezi sa tim, građani mogu da, sa visokim stepenom izvesnosti, računaju na apsolutnu stručnost, nepristrasnost i političku neutralnost organa državne uprave; na delotvornost u ostvarivanju prava stranaka i na, najvažnije, poštovanje stranaka.

Sa druge strane, svakom građaninu je omogućeno da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu službu i da učestvuje u upravljanju javnim poslovima.

Građani, vredno je i to napomenuti, s punim poverenjem pristupaju svim sudskim i pravosudnim organima, s obzirom da su učvršćena i osigurana sva načela vladavine prava koja načela podrazumevaju i nezavisnost sudstva, samostalnost tužilaštva, podelu vlasti i Ustavna jemstva ljudskih i manjinskih prava.

Građani su spokojni u hroničnom osećaju bezbednosti, zaštićene privatnosti, lišeni bilo kog napada na čast i ugled, uz svest o tome da će, u slučaju svakog proizvoljnog kršenja bilo kojeg od navedenih osnovnih zaštitnih objekata celog društva, biti adekvatno obeštećeni.

Kao jedinstveni društveni princip, kolektivnog „duha međusobnog bratstva“, se sistemski i institucionalno neguje i unapređuje društvena i jezička kultura, zaštita životne sredine, zaštita industrijske svojine i autorskih prava, kao i međusobna politička i društvena tolerancija u ophođenju i saradnji.

Rame uz rame sa navedenim, značajno se obezbeđuje i štiti sloboda govora i sloboda medija, nijedno fizičko ili pravno lice nije uznemiravano zbog svog javnog izrečenog mišljenja a iznošenje i razmena informacija se vrši u cilju unapređivanja vrednosti demokratskog društva.

Zbog svega navedenog, na današnji dan, svi mi na ovim prostorima možemo sa posebnim zadovoljstvom da konstatujemo da smo, zajednički, svim svojim prošlim činjenjem i nečinjenjem, dostigli konačni puni kapacitet propisanih i primenjenih ljudskih prava i sloboda i da nam je, nadalje, osnovni zadatak da se od postignutog ni pedalj ne udaljimo.

Živeli!

Advokat Nevena First

* Tekst je inspirisan Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima

Povezani tekstovi

Koraci ka pravdi

 

Pravo na kolektivni psihički integritet

 

Jedan komentar za “Zdravica*”

  1. Bravo Nevena.
    Dobro ste se dosetili ovako filigranske kritike svega što muči ovaj napaćeni narod u oblasti pravosudje, a i u drugim oblastima bivstvovanja. Sve ste reķli, a ništa napisali. Pametni, elokventni i itekako mudri. Ovakav način pisanja zaista može imati veče efekte, od jednostavne kritike.
    Ovo mo podsetilo kad ja bez razloga hvalim svoju decu da su dobri, vredni i sl. I oni se čude odakle ovaj ” medeni” rečnik, kad znaju da to nije tako, i stvarno se vremenom poprave, da dokažu mami da su takvi.
    Možda se i u pravosudje dogodi isto. Lepo ste se ovoga setili.
    Sve pohvale poštovana koleginice.

Ostavite odgovor:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *