Meil upucen AKB :

SKUPŠTINI AKB od 11.05.2019. godine

PREDMET :

ZAHTEV UO AKB I RUKOVODSTVU SKUPŠTINE AKB ZA DOPUNU DNEVNOG REDA
I DA SE STAVI NA GLASANJE SKUPŠTINI SLEDEĆI PREDLOG

Poštovane koleginice i kolege,

Predlažem da se sledeće tačke – predlozi, uz dopunu dnevnog reda i mogućnost da predloge obrazložim prisutnima, stave na glasanje Skupštini AKB od 11.05.2019. godine.

1. Da li ste za to da se uvede u sklopu funkcionisanja KOL – CENTARA :

1) SMS obaveštenje advokatu o tome da ubrzo sledi poziv u vezi sa službenom odbranom i to prvi SMS kada je advokat 10 pozicija od poziva i drugi poziv kada je advokat 5 pozicija od poziva.

2) Internet link sa snimkom ekrana koji je ispred operatera kako bi i advokati mogli u svakom trenutku videti dokle je spisak stigao čak i preko mobilnog telefona.

3) Informacija na sajtu AKS ili AKB koja je aktuelna oko pozicije na spisku i kretanju spiska.

4) Ravnomernost postavljenja preko uvođenja posebnih spiskova po tužilaštvima i sudovima, jer je jedino pravično da se ide redom po spisku za npr. Više JT, Viši sud u Beogradu, Prvo OJT itd.

5) Postavljanje za „privremene zastupnike“ pred Privrednim sudom i drugim sudovima, kao i za poreske zastupnike preko kol-centra.

6) Mesečno ažuriranje spiskova kako bi se izbeglo da kolege mesecima nisu stavljeni na slisak, a uredno i blagovremeno su se prijavili.

2. Da li ste za to da se UO AKB urgentno posveti rešavanju pitanja SOPSTVENOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA u cilju akumuliranju sredstva od obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti što godišnje iznosi oko 300.000,00 evra, a može se postići prostom izmenom ZOA koji je „leks specijalis“ i može ovo osiguranje uvesti bez standardnih uslova za komercijalne osiguravajuće kuće?

3. Da li ste za to da se UO AKB urgentno posveti pitanju DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG i PENZIONOG osiguranja advokata i da pribavi ponude ovih vidova osiguranja od osiguravajućih kuća? Ovo je jako važno jer Fond solidarnosti ne može sam spašavati živote advokatima, ali dopunsko zdravstveno osiguranje može i na tome se mora raditi. Neka nam se nikada ne ponovi slučaj pok. kolege Petkovića.

4. Da li ste za to da UO AKB urgentno traži od AKS da se konačno pribave uporedni podaci o sistemima zemalja u kojima advokati istovremeno mogu biti i notari (ADVOKAT+NOTAR) i time ostvaruju značajne prihode i da se oko UVOĐENJA OVOG SISTEMA počne raditi, te da se u tom cilju obrazuje posebno RADNO TELO AKS od predstavnika UO i svih zainteresovanih advokata?

5. Da li ste za to da UO AKB urgentno pokrene proceduru za IZMENE IZBORNOG SISTEMA i STATUTA AKB pri čemu su prioritetne teme 1/ vraćanje limita za kandidovanje na 5 i 10 godina, 2/ uvođenje drugačijeg izbornog sistema preko KVOTA za OAD proporcionalno ili uvođenje obaveznog glasanja svih advokata elektronskim putem, a sa obavezom da se advokati blagovremeno pozovu da se izjasne i predlože amandmane na predlog koji bude potekao od UO AKB?

6. Da li ste za to da UO AKB otpočne rad i komunikaciju sa nadležnim organima radi PRISTUPA LIBRAMA pravosudnih organa i razgledanje spisa preko internet konekcije?

7. Da li ste za to da UO AKB inicira i izmenu Statuta AKS i da li smatrate da nisu dobra rešenja da potpredsednik AKS nasleđuje predsednika AKS automatski dolazi na funkciju predsednika?

8. Da li ste za to da UO AKB urgentno traži od UO AKS da se predlog izmene KZ i krivičnog dela nadripisarstvo autora adv. Đurić Marka i adv. Simić Željka podrži bez izmena koje su predložili pojedinci u Radnom telu za krivično pravo AKS i da ista norma glasi ;

KRIVIČNI ZKONIK – Nadripisarstvo – Član 342.

“Ko neovlašćeno pruži pravnu pomoć, oglašava ili nudi neovlašćeno pružanje pravne pomoći ili posreduje u pružanju pravne pomoći, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom do tri godine.”

Obrazloženje opravdanosti ovakvog izjašnjenja postoji na linku :

IZMENA K.D. NADRIPISARSTVO

Obzirom da sam iste predloge u više navrata iznosio pred UO AKB i da na njih nije bilo adekvatne reakcije, a posebno ne zainteresovanosti za konkretni rad po navedenim pitanjima, smatram da je nužno da se Skupštini AKB stavi na ocenu da li su navedena pitanja bitna za AKB i da li po njima treba postupati.

Zahvaljujem uz srdačan kolegijalni pozdrav,

Simić B. Željko, advokat

Ostavite odgovor:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *