„ŠVAJCARCI“ – DAN POSLE

Uvod Narodna skupština Republike Srbije je 25.04.2019. usvojila Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima – tzv. lex specialis (u daljem tekstu: Zakon o konverziji). Na osnovu ovog zakona, korisnici kredita imaju izbor da li će prihvatiti ponudu banke za konverziju kredita u evro ili će nastaviti sa započetim sudskim sporovima odnosno, pokrenuti…

PRIMENJIVOST PRAVNOG SHVATANJA VKS O VALUTNOJ KLAUZULI U CHF

Vrhovni kasacioni sud je na sednici Građanskog odeljenja održanoj 2. aprila 2019. godine usvojio pravno shvatanje o valutnoj klauzuli kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima, na osnovu koga je zauzet stav: 1. Valutna klauzula je valjano ugovorena u cilju očuvanja tržišne vrednosti dinarskog iznosa plasiranih i vraćenih kreditnih sredstava koja se utvrđuje indeksiranjem kursa…

Kako se kalila zabrana diskriminacije

80-ih godina prošlog veka situacija je u školskim klupama bila prilično jednostavna. Naime, mlađa deca su obično, a po sopstvenom izboru, sedela na sledeći način: drug sa drugom i drugarica sa drugaricom. U slučajevima kada su bila nedisciplinovana, učiteljica je uspešno koristila taj dečiji obrazac, tako što je primenjivala disciplinsku meru tzv. razmeštanja, koja se…

Pušenje ili zdravlje – ne odlučujete sami?

Više od četiri godine nakon prethodnog pokušaja donošenja novog Zakona o duvanu, poslednjih par dana se ponovo aktuelizovalo pitanje potpune zabrane pušenja, koja zabrana bi, sudeći po izjavama nadležnih, obuhvatala kompletnu zabranu pušenja u zatvorenom prostoru u svim javnim objektima, uključujući i ugostiteljske objekte bilo kog tipa, a radi usaglašavanja direktiva sa Evropskom unijom. U…