Poštovane koleginice i kolege,

Vlada Republike Srbije je 31.jula donela Odluku o prestanku rada Komisije za izradu Građanskog zakonika, čime je, nakon 13 godina, započeta poslednja faza javne rasprave o Prednacrtu Građanskog zakonika.

Takođe, Ministarstvo pravde RS, u okviru projekta „EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, je predstavilo nacrt Strateškog dokumenta za unapređenje medijacije u Srbiji.

Imajući u vidu:

– da su pravna dejstva budućeg Građanskog zakonika neizmerno značajna za pravnu struku, advokatsku profesiju, pravni poredak i sve građane,

– da je unutar advokature nerazvijeno transparentno učešće advokata i advokatskih komora u javnim raspravama povodom važećih zakona i predloga zakona,

– da se advokatska javna reč i misao nedovoljno institucionalno neguje i predstavlja stručnoj i široj javnosti,

– da osnovi profesionalne etike advokata svakom advokatu nalažu da svoja znanja posveti interesima zakonitosti i pravde i da svojim javnim delovanjem doprinosi vladavini prava:

advokatski portali

OKRUGLI STO ADVOKATA i BOLJA ADVOKATURA

zajednički otvaraju pismenu javnu raspravu povodom Prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije i radnog teksta Strategije razvoja medijacije u Srbiji,
koja rasprava će, u prvoj fazi, trajati šest meseci, nakon čega će svi objavljeni tekstovi i komentari, sa imenima autora, biti dostupni kao poseban dokument na oba sajta sve do usvajanja Građanskog zakonika i novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova i uz saglasnost autora dostavljeni telima nadležnim za prijem iznetih stavova iz javne rasprave.

Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj pismenoj javnoj raspravi i da svojim stručnim analizama i sugestijama zajednički doprinesemo usvajanju zakona koji će valjano zaštititi, ostvariti i unaprediti pravnu nauku i praksu, ljudska prava i slobode, i vladavinu prava u društvu.

Javna rasprava o Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

Prenatalna pravna sposobnost – Javna rasprava o Prednacrtu Građanskog zakonika RS
Autor: Adv. Nevena Fürst

Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja medijacije u Srbiji

PROFESIJA MEDIJATOR ANTE PORTAS
Autor: Adv. Jovica Đ. Todorović

Snažni zagrljaj (ne)obavezne medijacije – Javna rasprava o nacrtu Strateškog dokumenta za unapređenje medijacije u Srbiji
Autor: Adv. Nevena Fürst

ZLOUPOTREBA MEDIJACIJE U NAJAVI
Autor: Simić Željko, advokat

Medijacija – garant pravne nesigurnosti
Autor: Adv. Milica R. Mitrović

Jedan komentar za “JAVNA RASPRAVA”

  1. Poštovane koleginice i kolege,

    radi lakšeg praćenja pismene javne rasprave o Prednacrtu Gradjanskog zakonika Republike Srbije i radnom tekstu Strategije razvoja medijacije u Srbiji, koju raspravu su zajednički pokrenuli portali OKRUGLI STO ADVOKATA i BOLJA ADVOKATURA:

    u tekstu pod nazivom JAVNA RASPRAVA (koji stoji u kategoriji Odabrani članak) će se, hronološkim redom, postavljati linkovi ka objavljenim člancima na predmetne teme.

Ostavite odgovor:

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *