JAVNA RASPRAVA

Poštovane koleginice i kolege, Vlada Republike Srbije je 31.jula donela Odluku o prestanku rada Komisije za izradu Građanskog zakonika, čime je, nakon 13 godina, započeta poslednja faza javne rasprave o Prednacrtu Građanskog zakonika. Takođe, Ministarstvo pravde RS, u okviru projekta „EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, je predstavilo nacrt Strateškog dokumenta za unapređenje…

INICIJATIVA za on-line umrežavanje sajtova

Poštovane koleginice i kolege, dragi učesnici i pratioci sajta, Obaveštavamo vas da je internet Portal „Okrugli sto advokata“, pokrenuo inicijativu za on-line umrežavanje nekomercijalnih stručnih sajtova koji se bave obradom tema iz oblasti prava, pravosuđa i advokature, a u cilju međusobne internet razmene stručnih mišljenja, informacija, vesti i aktuelnosti. Predmetno on-line umrežavanje se obavlja na…

OKRUGLI STO ADVOKATA

Poštovane koleginice i kolege, polazeći od: – Ustavnog načela o slobodi mišljenja i izražavanja, kao i slobodi da se pisanjem primaju i šire obaveštenja i ideje; – visokog stepena profesionalne odgovornosti, ustanovljene Kodeksom profesionalne etike advokata, koja odgovornost proističe iz obaveze svakog advokata da svoja znanja i sposobnosti posveti interesima profesije; – nedostatka nepristrasnog, vaninstitucionalnog,…