SKUPŠTINI AKB od 11.05.2019. godine

PREDMET : APEL UO AKB

Poštovane koleginice i kolege,

Godinama unazad ukazujem i uporno ponavljam predloge oko kojih smatram da smo dužni da se angažujemo zarad naše budućnosti i opstanka na tržištu pružanja pravne pomoći. Određeni pomaci se dešavaju, ali i dalje su postupanja AKB i AKS neažurna i troma u onosu na tekuće situacije i nužnost da se deluje.

1. KOL – CENTAR je nešto za šta sam se godinama zalagao i podržavam svaku opciju istog, jer je svaka bolja od toga da ga nema. Međutim, postojeći KOL – CENTAR nije onaj koji sam predlagao i nema :

1) SMS obaveštenja advokatu da je ubrzo i za koliko mesta po spisku na redu npr. kada je na redu 10 ili 5 mesta tj. „prezimena“?

2) Nema jednostavnog internet linka sa snimkom ekrana koji je ispred operatera kako bi i advokati mogli u svakom trenutku videti dokle je spisak stigao čak i preko mobilnog telefona, a rešava se kamerom ili programom za snimanje ekrana?

3) Nema na sajtu AKS ili AKB informacije koja je aktuelna oko pozicije na spisku i kretanju spiska, ako već ne može ili neće da se prikaže ekran?

4) Nema ravnomernosti postavljenja i posebnih spiskova po tužilaštvima i sudovima? I dalje će neko dobiti 5 puta VJT, a neko 5 puta OJT itd. Dakle, ide se redom po potrebi svih pravosudnih organa u Beogradu, a jedino je pravično da se ide redom po spisku za npr. Više JT, Viši sud u Beogradu, Prvo OJT itd. Jedino tako može biti pravično i ravnomerno!

5) Nema postavljenja za „privremene zastupnike“ pred Privrednim sudom i drugim sudovima, kao i za poreske zastupnike preko kol-centra, a tu su prihodi isto značajni?

6) Ima neažurnih spiskova i preskakanja kolega i time i „pasivne legitimacije“ AKS zbog izgubljene dobiti oštećenog advokata, na šta sam takođe ukazivao u pravcu da tu legitimaciju treba da zadrže pravosudni organi, a ne da ih preuzme AKS.

I sve to ne košta mnogo? Infrastruktura je već nabavljena i instalirana (hardver i softver)? Pitanje je samo želi li se to uvesti ili ne?

2. Urgentno je potrebno da se angažujemo oko SOPSTVENOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA koje advokatura mora da dobije i time akumulira sredstva od obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti. Godišnje je to prihod od oko 300.000,00 evra, a poklanjamo ga tuđim osiguravajućim kućama i koji nam je motiv za to? Oko ovoga sam se više puta godinama u nazad obraćao AKS i AKB, pa molim da se i ovo pitanje prioritetno rešava. Izmenom ZOA koji je „leks specijalis“ je moguće ovo osiguranje uvesti bez standardnih uslova za komercijalne osiguravajuće kuće.

3. Apelujem da se ne zaboravi rešavanje DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG i PENZIONOG osiguranja advokata. Bilo je korespodencije sa osiguravajućim kućama, ali stalo se i na moj meil sa ponudom koju sam dobio i koja deluje povoljno UO nije reagovao? Ovo je jako važno jer Fond solidarnosti ne može sam spašavati živote advokatima, ali dopunsko zdravstveno osiguranje može i na tome se mora raditi. Neka nam se nikada ne ponovi slučaj pok. kolege Petkovića.

4. Tražim od UO AKB da vrši kontinuirani pritisak na AKS da se konačno pribave uporedni podaci o sistemima zemalja u kojima advokati istovremeno mogu biti i notari (ADVOKAT+NOTAR) i time ostvaruju značajne prihode i da se oko UVOĐENJA OVOG SISTEMA počne raditi. Ovakvi sistemi postoje u EU zemljama, Kanadi i Švajcarskoj. Uvođenje advokata u neki model overe je jako bitno naročito za mlade advokate i prihodi su značajni. Dopise je UO AKS uputio (po mom predlogu) još pre godinu dana, ali odgovora i dalje nema i treba urgirati da se dostave. Kao što sam i ranije istakao, ovom temom se bavim godinama i poznajem neke naše kolege u tim zemljama i njihovi prihodi su ogromni od overa, a svojim advokatskim poslom se ležerno bave uz opciju da biraju stranke i rade koliko žele jer su situirani zbog overe koje njihovi zaposleni obavljaju u kancelarijama itd. Potrebno je oko ove teme konačno da se formira neko ozbiljno RADNO TELO (što sam takođe odavno predložio) i voljan sam da u njemu učestvujem i dam doprinos.

5. IZMENE IZBORNOG SISTEMA i STATUTA AKB koji je delimično izmenjen i smatram da ga još treba unaprediti. Između ostalog, smatram da limite za kandidovanje treba vratiti na stari sistem od 5 i 10 godina, jer je to više demokratski i tako je bilo decenijama. Nema razloga da se diskriminišu kolege sa manjim stažom u advokaturi i smatram da je uslov od 7 i 15 godina previše.

IZBORNI SISTEM je zastareo i smatram da i njega treba menjati. Kao što smo imali priliku da vidimo, ponovo se otvara tema od koje je svo zlo u AKB i AKS poteklo i oko čega se godinama vode bitke i samom tom činjenicom opstruira normalan rad naših AK i usmeravanje energije na korisne stvari za advokaturu. Dakle, ponovo je otvoreno pitanje „malih“ i „velikih“ i da li i koliko „velike kancelarije“ kreiraju sudbinu advokature preko odluke o tome koga će od pojedinaca podržati itd. Ovim se ponovo otvara front, a posao UO AKB je da frontove zatvori i da ne dozvoli da se ponovo otvaraju.

Zato predlažem da se razmotri mogućnost da se STATUTOM definiše (što sam već predlagao) neka kvota za OAD i da ona bude približno proporcionalna broju advokata koji su zaposleni u velikim kancelarijama u odnosu na ukupan broj advokata tzv. Samostalnih advokata. Primera radi, OAD mogu dobiti 4 mesta u UO AKB i birati između sebe svoje predstavnike, a samostalni advokati mogu birati svojih 9 predstavnika u UO AKB. Isto se može primeniti i kod drugih organa. Još jedna opcija koja bi bila pravična je npr. obavezno glasanje svih advokata koje je elektronsko, ali ipak tajno u roku od nekoliko dana i preko posebnog meila koji svakako svaki advokat treba da dobije za službenu upotrebu (preko servera svoje AKB i za druge potrebe o kojoj više u sledećoj tački). Smatram da i kandidati za upravljačke funkcije (predsednik, potpredsednik i članovi UO) treba da predstave svoje programe preko sajta AKB u nekom periodu pre održavanja izbora. Nije dobro da se u AKB stvaraju centri moći i da se advokati usmeravaju da prave paktove oko podrške na izborima kao POLITIČKE STRANKE, jer kod nas bar treba da se biraju najbolji među nama, a ne podobniji, poslušniji ili bilo kakvi treći.

6. Treba omogućiti advokatima PRISTUP LIBRAMA pravosudnih organa i razgledanje spisa preko internet konekcije. To je takođe deo agende koju sam pomenuo i olakšati sve može i meil koji bi svaki advokat dobio preko servera AKB i koji bi službeno koristio u komunikaciji sa pravosudnim organima itd.

7. Molim da se odnos prema Komisiji za kontrolu zakonitosti pružanja pravne pomoći AKB (čiji sam bio prvi koordinator) promeni na bolje i da se ažurno radi jer je to u interesu svih advokata i može eliminisati brojne nadripisare. Komisija je faktički prestala sa aktivnim delovanjem i nemam podatak da se bilo šta preduzima, a tekst KRIVIČNE PRIJAVE koja je pripremnjena protiv nadripisara kao uzorak – pelcer još nije usvojen od UO AKB i to posle više od godinu dana? Bar ja nisam obavešten, a predložio sam osnivanje Komisije i bio njen prvi koordinator. Dakle, želi li se obračunati protiv nadripisara ili ne?

8. Smatram da AKB treba da inicira i izmenu Statuta AKS i da nisu dobra rešenja da potpredsednik nasleđuje predsenika AKS? Mi nismo monarhija već demokratija i držim da se na ovu funkciju treba birati svaki put na izborima iznova? Nigde nisam našao da uporedno postoji takvo rešenje, a ako ga i ima negde ima i pametnijih stvari da se prepiše i ne mora baš ova? Zašto ne npr. sistem advokat + notar od čega bi svi MI i građani imali koristi?

9. UO AKS je podržao moj predlog izmene KZ i krivičnog dela nadripisarstvo (autori adv. Đurić Marko i adv. Simić Željko), a onda je u Radnoj grupi za krivično pravo AKS taj predlog izmasakriran i u aktima koji se predlažu Ministarstvu pravde RS se nalazi potpuno izmenjen predlog koji je nazadan, auto-destruktivan i mnogo nepovoljniji za advokaturu od onog mog koji je UO AKS prihvatio?

U vezi sa ovim sam uputio oštar protest uz obrazloženje zašto je jedan predlog bolji od drugog i to sam podelio i sa advokatskom javnosti preko meilova i advokatskog sajta OSA itd.

Tekst dopisa UO AKS i Radnoj grupi za krivično pravo AKS i link :

IZMENA K.D. NADRIPISARSTVO

Smatram da Skupštine AKB treba da služe i da se o navedenim temama nešto čuje i podnese izveštaj o „napretku“ po određenim temama, a ne samo da se predstavljaju matematički podaci. U dnevnom redu nema pomena ni o tački „Razno“, a posebno ne o konkretnim advokatskim temama i našem materijalnom i svakom drugom položaju?

Na kraju, moram i da pohvalim AKS i AKB jer pre šest godina na dopise advokata niko nije ni odgovarao, a sada se odgovori, čak se i usvoje neki predlozi na UO i realno je očekivati da će u sledećih šest godina to što se usvoji biti tako i realizivano. Svaki napredak je bolji od nikakvog! Problem je što naši neprijatelji i neprijatelji građana rade mnogo brže od nas i očigledno su sposobniji. Zato držim da se moramo aktivirati, osposobiti i biti mnogo agilniji!

Zahvaljujem uz srdačan kolegijalni pozdrav,

Simić B. Željko, advokat

Jedan komentar za “APEL SKUPŠTINI AKB I UO AKB”

  1. Poštovani kolega Simiću,
    Vaša zapažanja problema u advokaturi su odlična, a predloženi načini rešavanja istih vrlo realni. Saglasna sam sa svim predloženim rešenjima. Veoma cenim vaš profesionalni odnos prema kolegama, i ljudskost kojom odišu Vasi tekstovi, bilo gde da ih objavljujete. Duh koji prozilazi iz Vaših tekstova lišen je kompleksa više vrednosti, cinizma, provakacija i bilo kakvog favorizovanja Vase ličnosti. Veoma ste nenametljivi i pragmatični.
    Sve pohvale kolega Simiću. Želim da Vaš trud da pozitivne rezultate u avokaturi, a Vama i svim drugim kolegama i koleginicama koje krase slične osobine, želim da budu na čelu advokature.
    Pozdrav, adv. Brzaković

Ostavite odgovor:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *