Snažni zagrljaj (ne)obavezne medijacije – Javna rasprava o nacrtu Strateškog dokumenta za unapređenje medijacije u Srbiji

Položaj medijacije i stranaka Medijacija u Srbiji jednostavno nije zaživela i ovom činjeničnom konstatacijom bi mogla da se počne i završi svaka analiza o tom metodu alternativnog rešavanja sporova. Naime, i pored sveobuhvatnog uloženog truda od strane domaćeg sistema (počevši od 2005. godine kada je prvi put usvojen Zakon o posredovanju – medijaciji), takav vid…

Prenatalna pravna sposobnost – Javna rasprava o Prednacrtu Građanskog zakonika RS

Prenatalna pravna sposobnost je veoma važno pravno i društveno pitanje jer njena sadržina i obim utiču na sve građane, uključujući i one koji tek treba da se rode. Takođe, način na koji je uređena (pod pretpostavkom da bude usvojena) može imati direktne posledice na Ustavom zajemčenu slobodu rađanja (koja sloboda podrazumeva pozitivnu i negativnu odluku…

JAVNA RASPRAVA

Poštovane koleginice i kolege, Vlada Republike Srbije je 31.jula donela Odluku o prestanku rada Komisije za izradu Građanskog zakonika, čime je, nakon 13 godina, započeta poslednja faza javne rasprave o Prednacrtu Građanskog zakonika. Takođe, Ministarstvo pravde RS, u okviru projekta „EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, je predstavilo nacrt Strateškog dokumenta za unapređenje…